NAUJIENOS

Kauno maltiečių vaikų dienos centre su vaikais diskutuota apie jų teises ir pareigas

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ieva Daukšienė lankėsi Kauno maltiečių vaikų dienos centre, kuriame vaikus supažindino su Tarnybos veikla, specialistų atsakomybėmis bei diskutavo apie vaikų turimas teises bei pareigas.

Smalsios ir komunikabilios vaikų dienos centro auklėtinės domėjosi vaiko teisių apsaugos specialistų atliekamo darbo pobūdžiu, dalijosi mintimis apie savo bei kitų vaikų patiriamas problemas šeimose ir mokyklose, ieškojo galimų problemų sprendimo būdų, išsakė nuomonę apie savo turimas teises ir pareigas.

„Vaikai akcentavo išsilavinimo, nuomonės reiškimo, bendravimo su tėvais, apsigynimo nuo smurto ir patyčių bei kitas teises. Diskusijoje buvo prisimintos ir vienos svarbiausių vaikų pareigos: mokytis, gerbti tėvus, globėjus ir kitus asmenis, saugoti savo sveikatą, laikytis visuomenėje priimtų elgesio taisyklių“, - sako I. Daukšienė.

Mergaitės įdėmiai klausėsi pasakojimo apie vaiko teisių gynėjo darbą, o vėliau girdėtą informaciją, pasitelkdamos vaizduotę, perkėlė ant popieriaus lapo. Kiekvienai jų teko užduotis nupiešti personažą, kuris, jų nuomone, būtų labiausiai panašus į vaiko teisių gynėją.

Pasak Kauno Maltiečių vaikų dienos centro socialinės darbuotojos Gintarės, Centrą lankantys vaikai noriai susipažįsta su naujais žmonėmis, džiaugiasi svečių apsilankymais. „Mums išties malonu, kad į vaikų dienos centrą atvyksta ne tik verslo atstovai, bet ir įvairių organizacijų, institucijų darbuotojai. Kiekvienas susitikimas suteikia vaikams įvairiapusių žinių, nepamirštamų įspūdžių ir teigiamų emocijų“, – teigė socialinė darbuotoja.

Atsisveikinant vaikams buvo įteiktos Tarnybos atminimo dovanos: „Vaiko konstitucijos“ knygelės, kuprinės bei pieštukai.

Vaiko teisių apsaugos specialistų ir policijos pareigūnų bendras darbas padės efektyviau spręsti galimus vaikų teisių pažeidimus

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone patarėja Ana Aidietienė dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos posėdyje.  

„Mūsų rajono policijos atstovams buvo vertinga pristatyti vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius, veiklos gaires, pasidalinti sunkumais, su kuriais susiduriame kasdieniame darbe“, - sakė patarėja A. Aidietienė.

Susitikimo metu buvo aptartas Švenčionių rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2016–2018 metų programos vykdymas, pasikeista nuomonėmis, kurios prevencijos priemonės buvo veiksmingiausios.

Mokykloje turi būti užtikrintas ne tik ugdymas, bet ir pagarba vaikui

Situacija Žiežmarių gimnazijoje (Kaišiadorių r.), kai lietuvių kalbos mokytoja galimai naudojo psichologinį smurtą prieš vaikus, o įrašas paplito internete, mums dar kartą primena, kad rūpintis vaiko teisėmis reikia visose srityse, ne vien šeimoje.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Neringa Martišienė informavo, kad apie šioje situacijoje minimos mokytojos netinkamą elgesį žinių iki šiol nebūta. Pirmasis pranešimas pasiekė penktadienį. Šiandien iš ryto dvi Kaišiadorių r. vaiko teisių apsaugos specialistės į Žiežmarių gimnaziją nuvyko išsiaiškinti, ar vaikams reikalinga psichologo pagalba, ir įvertinti grėsmės lygį jiems.

„Pasikalbėjus su moksleiviais nuspręsta inicijuoti psichologinės pagalbos teikimą jiems. Vaikų pageidavimu, su jais dirbs ne mokyklos psichologė. Todėl kreipėmės į rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą. Pasirengęs specialistas į mokyklą atvyks jau rytoj“, – kalbėjo vedėja N. Martišienė.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja N. Martišienė primena, kad netoleruotume netinkamo, nepagarbaus elgesio su vaikais, o paaiškėjus tokiems faktams, iš karto informuotume artimiausią vaiko teisių apsaugos skyrių.

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai susitiks su Kaišiadorių r. savivaldybės švietimo skyriaus vadovais ir aptars, kaip išvengti panašių situacijų pasikartojimo.

Stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas Rietave

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius siekdamas efektyvesnio vaikų teisių, apsaugos klausimų sprendimo regione inicijavo susitikimą su socialiniais partneriais, kurio metu aptartas atvejo vadybos proceso organizavimas Rietavo savivaldybėje.

Susitikimo metu Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas A. Pavlovskij pabrėžė, kad vaikų teisių, saugumo klausimas sprendžiamas bendru tarpinstituciniu komandos darbu, todėl sutarimas, aiškus pareigų ir veiksmų pasidalijimas leidžia efektyviai ir greitai spręsti iškilusias, taip pat prevenciškai užkardyti galimas problemas.

Pasak vedėjo, situacija Rietavo savivaldybėje yra vertinama teigiamai. Taip pat akcentuota, kad svarbiausia laiku suteikti pagalbą šeimoms, institucijoms bendradarbiauti, nebijoti dalytis informacija ir šeimos pastangas keistis priimti kaip pergales, kuriomis reikia džiaugtis.

Susitikime dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Telšių apskrities vaiko teisių skyriaus vedėjas Andrej Pavlovskij, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Rietave patarėja Žibutė Milienė, Rietavo socialinių paslaugų centro direktorė, atvejo vadybininkė, Rietavo savivaldybės administracijoje dirbantys specialistai, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga – švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Tradicinis Tarnybų bendradarbiavimas – Švenčionių rajono šeimų gerovei užtikrinti

Jau tapo tradicija, kad kartą per ketvirtį vyksta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone (toliau – VTAS), Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro atstovų bendri pasitarimai.

„Pastarajame pasitarime aptarėme, kokių veiksmų ir priemonių galime imtis, kai šeima nevykdo įsipareigojimų, neįleidžia socialinio darbuotojo į namus, slapstosi, neatsiliepia į skambučius. Taip pat  kaip užbaigti atvejo vadybą mirus klientui. Svarbu aptarti ir ar reikia atlikti poreikio vertinimą, sudaryti naują atvejo vadybos planą, jeigu šeima keičia gyvenamąją vietą, tačiau lieka gyventi Švenčionių savivaldybėje“, - sakė Ana Aidietienė, VTAS Švenčionių rajone patarėja.

Švenčionių rajono specialistų susitarimas padės efektyviau spręsti sunkumus, su kuriais susiduria vaikai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Švenčionių rajone vyriausioji specialistė Zita Cibulskienė dalyvavo Švenčionių rajono Švenčionėlių progimnazijos organizuotame Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

Susitikimo metu, dalyvaujant ugdymo įstaigos administracijos atstovams, klasių auklėtojams, socialiniam pedagogui, psichologui, policijos pareigūnui buvo ne tik sprendžiamos progimnazijos vaikų ugdymo, lankomumo bei elgesio problemos, bet ir svarstyta, kaip pagerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kad problemos, susijusios su vaikais, būtų sprendžiamos greičiau ir efektyviau.

Nuo šiol mūsų svetainėje nuolat skelbiama informacija apie pasibaigusius, vykstančius ir vyksiančius įvadinius dešimties temų mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) bei šešių temų artimųjų giminaičių rengimo mokymus. Juos veda atestuoti socialiniai darbuotojai įstaigose, teikiančiose globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, visose šalies savivaldybėse. Mokymų datas, laiką ir vietą galima rasti skyriuje „Globėjų ir įtėvių mokymas“ – „Įvadiniai globėjų ir įtėvių mokymai“.  

Mobilioji komanda - intensyvi pagalba šeimai

Su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka atsirado nemažai naujovių, siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai. Viena jų – mobiliosios komandos. Visuomenėje pasitaiko manančių, kad būtent mobiliosios komandos reaguoja į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, vyksta į šeimą ir, nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį, paima vaiką iš jam nesaugios aplinkos. Paaiškiname, kaip yra iš tiesų. Skaitykite daugiau.

Paaiškinimas, kaip nustatoma grėsmė vaikui

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuris įsigaliojo nuo šių metų liepos, draudžia bet kokį smurtą ir fizines bausmes vaikų atžvilgiu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į liūdną Lietuvos statistiką: Statistikos departamento duomenimis, 2017 m. nuo smurto artimoje aplinkoje tiesiogiai nukentėjo 1,4 tūkst. vaikų iki aštuoniolikos metų amžiaus. 90,3 proc. vaikų patyrė smurtą iš tėvų arba įtėvių. Skaitykite daugiau.

Tarnybos reakcija ir veiksmai, nustačius grėsmę vaiko saugumui

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai nuo š.m. liepos 1 dienos, pasikeitus vaiko teisių apsaugos sistemai, nedelsiant reaguos į visus raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis gautus vaiko teisių pažeidimus visą parą ir savaitgalį bei švenčių dienomis. Skaitykite daugiau.

10 esminių vaiko teisių apsaugos pokyčių

1.Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai dirba pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus. Formuojama vienoda teisės taikymo praktika visoje šalyje vykdant vieningus, aiškius ir konkrečius veiksmus. Skaikytike daugiau.

 

Įvaikinimo statistika

2017 metais įvaikinti 139 tėvų globos netekę vaikai.
Lietuvos gyventojai įvaikino 92 vaikus.
47 vaikus įvaikino Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje arba užsienyje, bei užsienio piliečių šeimos.
2016 metais įvaikinti 157 tėvų globos netekę vaikai. Lietuvoje gyvenančios šeimos įvaikino 90 vaikų, o užsienyje gyvenančios lietuvių, mišrios ir užsieniečių šeimos – 67 vaikus.

Tarnyba įgyvendina institucinės globos pertvarkos projektą

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2015 m. lapkričio mėnesio įgyvendina institucinės globos pertvarkos projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (toliau – Projektas). Jo tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje.

Aktualu

Vaiko teisių apsauga

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta, jog vaiko teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje užtikrina valstybė ir jos institucijos, vietos savivaldos institucijos, visuomeninės organizacijos, kurių veikla susijusi su vaiko teisių apsauga.

Sistema Lietuvoje
Ginčai dėl vaiko
Socialinės rizikos šeima
Vaikus priimantys asmenys

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
SISTEMOS PERTVARKA

Siekant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, nuo š.m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja, mažųjų interesus labiau apsaugosianti vaiko teisių apsaugos sistema. Plačiau apie pertvarką ir naujausia aktuali informacija

2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. lapkričio 30 d. statistiniai duomenys

Palyginamieji statistiniai duomenys už 3 pirmuosius mėnesius

Statistika. Vaikų laikinoji globa (07 01 - 10 22)

 

Įvaikinimas ir globa

Įvaikinimas – procesas, kurio metu be tėvų globos likusiam vaikui panaikinamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų giminaičiais kaip giminaičiams pagal kilmę.

Įvaikinimas
Globa
Globėjų ir įtėvių mokymas
Vaikų globos įstaigos

X